HOME

Zoeken

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 230 65 11

humaniora@nieuwenbosch.be

STUDIEAANBOD > DERDE GRAAD

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

DOORSTROOMFINALITEIT (ASO)

Je denkt graag door op de dingen?
je houdt van het oplossen van wiskundige vraagstukken en het opstellen van wetenschappelijke experimenten?

Kies dan voor de richting Wetenschappen - wiskunde!

Waarom past deze richting bij jou?

Na de 2de graad voel je dat er een echte wiskundige wetenschapper of wetenschappelijke wiskundige in jou schuilt. Je bent niet alleen verwonderd door fenomenen en processen in de natuur. Je wil deze complexe verschijnselen ook kunnen verklaren en becijferen. Bijt je vast in deze richting met 6 uur wiskunde.

Je hebt interesse in en aanleg voor wiskunde met de nadruk op het abstract-analytische en het probleemoplossend denken.

Mijn toekomst in het hoger onderwijs?

Je kan zonder problemen een professionele bachelor aan. Als laborant, leerkracht wetenschapper, diëtist, enzovoort.

De uitdaging schuilt voor jou in een academische bachelor en master: ingenieurswetenschappen, industriële wetenschappen, farmacie, chemie, fysica, biomedische wetenschappen, biologie, geneeskunde, dierengeneeskunde, wiskunde, bio-ingenieur, enzovoort.

WETENSCHAPPEN - WISKUNDE

LEERJAAR
5
6
Wiskunde
6+1
6+1
Aardrijkskunde
2
1
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Informaticawetenschappen
-
1
Engels
2
2
Frans
3
3
Nederlands
4
4
Esthetica
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Mens & Samenleving
1
1
TOTAAL AANTAL LESUREN
32
32

* Dit plusuur is een keuze van de school en wordt gebruikt om elke leerling maximale leerkansen te bieden: dit kan door extra uitdieping of door extra remediëring.

INFOBROCHURE

Download onze infobrochure met daarin alle nuttige informatie over de tweede en derde graad doorstroom-ASO.

Wenst u liever een afgedrukt exemplaar? Kom er gerust eentje halen op onze school of mail naar humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65, 9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be