HOME

Zoek

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 230 65 11

humaniora@nieuwenbosch.be

STUDIEAANBOD > EERSTE GRAAD

EERSTE LEERJAAR A

Beste ouders
Beste leerlingen van het 6de leerjaar

Binnenkort stap je de wereld van de middelbare school binnen. Er staat je een boeiende tijd te wachten met een aantal nieuwe vakken, veel nieuwe leerkrachten en een hoop nieuwe vrienden. Wij op Nieuwen Bosch doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je je zo vlug mogelijk thuis voelt.

De eerste twee leerjaren van de eerste graad vormen bij ons een echte brug tussen de lagere en de middelbare school en staan in het teken van een brede en sterke algemene basisvorming. Daarnaast kan je proeven van een waaier van belangstellingsgebieden. Op die manier ontdek je volop je mogelijkheden, interesses en talenten en kan je na het tweede jaar met onze hulp de juiste studiekeuze maken binnen de doorstroomfinaliteit (ASO), dubbele finaliteit (TSO) of arbeidsmarktfinaliteit (BSO).

In het eerste jaar kan je op onze school kiezen uit twee mogelijke trajecten: het traject Versterkte Vorming en het traject Latijn.

Hieronder vind je wat meer uitleg over welke lessen alle leerlingen van het eerste jaar krijgen en welke lessen je daarnaast nog extra krijgt op basis van het traject waarvoor je kiest.

Leerlingen 1ste jaar

BASISPAKKET

In het 1ste leerjaar A krijgen alle leerlingen een basispakket van 29 lestijden. Elke leerling krijgt dus een brede en sterke algemene vorming, los van zijn keuzetraject van 3 lesuren.

ARTISTIEKE VORMING (2 uur)

Het vak artistieke vorming bouwt verder op het vroegere vak Plastische Opvoeding. In dit vak maken de leerlingen kennis met allerlei kunstvormen en gaan zij ook zelf creatief aan de slag.

Mens en samenleving (2 uur)

In het vak Mens & Samenleving staan economisch-financiële en maatschappelijke thema’s centraal. Concrete onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de jongere als consument, mediagebruik, betaalmiddelen, gezonde levensstijl, rol van de overheid, duurzaamheid ...

BASISPAKKET

Aardrijkskunde
2
Artistieke vorming *
2
Engels
1
Frans
3
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Mens en samenleving *
2
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
5
Techniek
2
Wiskunde
5
Totaal algemene vorming
29

KEUZE 1ste LEERJAAR A

TRAJECT VERSTERKTE VORMING
Taal-boost
1
Wiskunde-boost
1
Leer & leef-boost
1
TRAJECT LATIJN
3
TOTAAL AANTAL LESUREN
32

KEUZE - TRAJECT VERSTERKTE VORMING

Tijdens de BOOST-uren versterken we de talige en wiskundige basiskennis en vaardigheden van de leerlingen.

Concreet betekent dit dat we zowel remediëren als verdiepen:

 • +

  Remediëren wil zeggen dat we leerlingen ondersteunen om de basisdoelstellingen wiskunde en Nederlands te bereiken.
 • +

  Verdiepen wil zeggen dat we de leerlingen extra uitdagen wanneer ze de basisdoelen al hebben bereikt.

Ook leer- en leefcompetenties (leren leren en sociale vaardigheden) krijgen in dit traject wekelijks een plaats.

KEUZE - TRAJECT LATIJN

In dit traject word je ondergedompeld in verschillende facetten van het  Latijn:

TAAL EN WOORDENSCHAT

 • +

  Woordenschat Latijn en moderne vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels, Italiaans ...).

GRAMMATICA

 • +

  Latijnse en Nederlandse taalbeschouwing en taalvaardigheid.

CULTUUR

 • +

  Het dagelijkse leven van de Grieken en Romeinen.

INFOBROCHURE

Download onze infobrochure met daarin alle nuttige informatie over de eerste graad.

Wenst u liever een afgedrukt exemplaar? Kom er gerust eentje halen op onze school of mail naar humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65, 9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be