HOME

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 230 65 11

humaniora@nieuwenbosch.be

STUDIEAANBOD > EERSTE GRAAD

EERSTE LEERJAAR A

Beste ouders
Beste leerlingen van het 6de leerjaar

Binnenkort stap je de wereld van de middelbare school binnen. Er staat je een boeiende tijd te wachten met een aantal nieuwe vakken, veel nieuwe leerkrachten en een hoop nieuwe vrienden. Wij op Nieuwen Bosch doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat je je zo vlug mogelijk thuis voelt.

De eerste twee leerjaren van de eerste graad vormen bij ons een echte brug tussen de lagere en de middelbare school en staan in het teken van een brede algemene basisvorming. Daarnaast kan je proeven van een waaier van belangstellingsgebieden. Op die manier ontdek je volop je mogelijkheden, interesses en talenten en kan je na het tweede jaar met onze hulp de juiste studiekeuze maken binnen het ASO of TSO.

In het eerste jaar kies je voor het pakket Project Expert of voor Project Latijn. Dit wil zeggen: je verkent verschillende maatschappelijke domeinen of je kiest voor een kennismaking met de taal en de wereld van de Romeinen. Hieronder vind je wat meer uitleg over welke lessen alle leerlingen van het eerste jaar krijgen en welke lessen je daarnaast nog extra krijgt op basis van de keuze die je gemaakt hebt.

Leerlingen 1ste jaar

BASISPAKKET

In het 1ste leerjaar A krijgen alle leerlingen een basispakket van 29 lestijden. Elke leerling krijgt dus een brede vorming, los van het keuzepakket (Project Expert of Project Latijn) van 3 lestijden dat hij kiest.

Wat is er nieuw in 1A?

Beeld (1 uur)

Het nieuwe vak Beeld bouwt verder op het vroegere vak Plastische Opvoeding. In dit vak maken de leerlingen kennis met allerlei kunstvormen. Daarnaast gaan zij ook zelf creatief en artistiek aan slag.

Mens en samenleving (2 uur)

In het nieuwe vak Mens & Samenleving staan economisch-financiële en maatschappelijke thema’s centraal. Concrete onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn: de jongere als consument, mediagebruik, betaalmiddelen, sociale vaardigheden, gezonde levensstijl, rol van de overheid, duurzaamheid …

Engels (1 uur)

Op onze school krijgen leerlingen vanaf het 1ste jaar het vak Engels. Het leren succesvol communiceren in verschillende situaties staat centraal. Daarnaast maken we de leerlingen ook wegwijs in de verschillende bouwstenen (woordenschat, grammatica, spelling, uitspraak …) die noodzakelijk zijn om zich goed uit te drukken in het Engels.

Nederlands plus en wiskunde plus (2 uur)

Alle leerlingen krijgen in de algemene vorming 4 uur Nederlands en 4 uur Wiskunde. In het uur Nederlands PLUS en Wiskunde PLUS gaan we zowel remediërend als verdiepend te werk. Remediëren wil zeggen dat we de leerlingen versterken om de basisdoelstellingen Nederlands en Wiskunde te bereiken. Verdiepen wil zeggen dat we de leerlingen extra uitdagen wanneer ze basisdoelstellingen al hebben.

BASISPAKKET

Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Engels
1
Frans
3
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Mens en samenleving
2
Muziek
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands
4
Nederlands plus
1
Techniek
2
Wiskunde
4
Wiskunde plus
1
Totaal algemene vorming
29

KEUZEPAKKET

Optie1: project expert
3
Optie2: project Latijn
3
TOTAAL AANTAL LESUREN
32

KEUZEPAKKET - PROJECT EXPERT

Naast het basispakket van 29 lesuren worden de leerlingen afwisselend in periodes van 4 weken ondergedompeld in de volgende 3 verschillende domeinen.

ECONOMIE & ORGANISATIE

Opdrachten en projecten over economie, ondernemen, ict en wiskunde

STEM

Opdrachten en projecten over wetenschappen, wiskunde, technologie en programmeren

TAAL & CULTUUR

Opdrachten en projecten over Nederlands, Frans, Engels, cultuur en toerisme

Waarom kiezen voor project expert?

 • +

  klas- en vakoverstijgend aan de slag met verschillende projecten
 • +

  experimenteren met wiskunde, talen, wetenschappen, sociale vaardigheden ...
 • +

  expertise verwerven in zelfstandig werken, groepswerk, jezelf inschatten, evaluerenen bijsturen ...
 • +

  interesses, mogelijkheden en talenten op een actieve manier ontdekken en ontplooien
 • +

  begeleiding en feedback van Expert-coaches via een expert-rapport

KEUZEPAKKET - PROJECT LATIJN

Naast het basispakket van 29 lesuren worden de leerlingen ondergedompeld in de volgende facetten van de richting Latijn.

TAAL & WOORDENSCHAT

Woordenschat Latijn en moderne vreemde talen (Nederlands, Frans, Engels, Italiaans ...)

GRAMMATICA

Latijnse en Nederlandse taalbeschouwing en taalvaardigheid

CULTUUR

Het dagelijkse leven van de Grieken en Romeinen

Waarom kiezen voor project Latijn?

 • +

  je neemt een duik in de taal en de boeiende wereld van de Romeinen
 • +

  je wordt taal- en leesvaardiger in het Nederlands en in andere vreemde talen. Je krijgt inzicht in de manier waarop een taal is opgebouwd
 • +

  je leer goed memoriseren en wetenschappelijke en andere moeilijke woorden begrijpen
 • +

  je leert doorzetten en nauwkeurig en grondig werken bij het vertalen van Latijnse woorden, zinnen en teksten
 • +

  bij elk maandrapport ontvang je ook uitvoerig informatie over je leerproces

INFOBROCHURE

Download onze infobrochure met daarin alle nuttige informatie over de eerste graad.

Wenst u liever een afgedrukt exemplaar? Kom er gerust eentje halen op onze school of mail naar humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65, 9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be