HOME

Zoeken

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 230 65 11

humaniora@nieuwenbosch.be

STUDIEAANBOD > EERSTE GRAAD

TWEEDE LEERJAAR A

Ontdekken van je interesses en talenten

De eerste twee leerjaren van de eerste graad vormen bij ons een echte brug tussen de lagere en de middelbare school en staan in het teken van een brede algemene basisvorming en het ontdekken van je interesses en talenten.

Ook in het tweede leerjaar krijgt je een heel ruime basisvorming, maar kies je daarnaast een basisoptie. Deze basisopties bieden je de mogelijkheid om je interesses en talenten verder te verkennen. Zo weet je op het einde van het tweede jaar welke richting je wil inslaan in het derde jaar.

BASISPAKKET

In het 2de leerjaar A krijgen alle leerlingen een basispakket van 25 lestijden. Elke leerling krijgt dus een brede vorming, los van het keuzepakket (Optie Latijn, Optie Moderne Talen & Wetenschappen, Optie Economie & Organisatie of Optie Maatschappij & Welzijn) dat hij kiest. Bovenop dit basispakket krijgen alle leerlingen een uur Nederlands PLUS en een uur ICT.

Wat doen we in Nederlands plus?

Net zoals in het eerste jaar gaan we zowel remediërend als verdiepend te werk. We versterken leerlingen om de basisdoelstellingen te bereiken of dagen ze extra uit wanneer ze die doelstellingen al bereikt hebben.

Wat leer je in het vak ICT?

In het vak ICT

 • +

  ga je aan de slag met veel gebruikte softwaretoepassingen
 • +

  leer je geordend en gestructureerd omgaan met digitale data
 • +

  krijg je inzicht in de opbouw van informatiesystemen
 • +

  word je sterker in probleemoplossend denken en handelen
 • +

  duik je in de wereld van digitale media

BASISPAKKET

Aardrijkskunde
1
Beeld
1
Engels
2
Frans
3
Geschiedenis
2
Godsdienst
2
Lichamelijke opvoeding
2
Muziek
1
Natuurwetenschappen
1
Nederlands
4
Nederlands plus
1
Techniek
2
Wiskunde
4
ICT
1
Totaal algemene vorming
27

BASISOPTIE

Basisoptie Latijn
- Latijn
5
Basisoptie Moderne Talen
en wetenschappen
- Project moderne talen
2
- Project wetenschappen
2
- Wetenschap & taal
1
Basisoptie Economie
en organisatie
- Economie & organisatie
5
Basisoptie Maatschappij
en welzijn
- Maatschappij & welzijn
5
TOTAAL AANTAL LESUREN
32

BASISOPTIE - MODERNE TALEN & WETENSCHAPPEN

Kies je de basisoptie Moderne talen en wetenschappen dan maak je een veelzijdige keuze.
We vullen deze basisoptie in met 2 uur wetenschappen, 2 uur moderne talen (Nederlands, Engels, Frans) en 1 uur Wetenschap & taal.

Project wetenschappen

In project wetenschappen ga je op onderzoek en bestudeer je de relatie tussen natuurwetenschappen en het dagelijkse leven.

 • +

  je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën
 • +

  je ontdekt waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen

Project moderne talen

In project moderne talen verbreden en verdiepen we de algemene vorming Engels, Frans en Nederlands.

 • +

  je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren
 • +

  je leert over literatuur en gaat aan de slag met verhalen en gedichten in verschillende talen
 • +

  je oefent je communicatieve vaardigheden

Wetenschap & taal

Wetenschap meets talen. In dit lesuur

 • +

  leer je wetenschappelijke terminologie, onderzoeksvragen en artikels begrijpen
 • +

  ga je op zoek naar verschillen en gelijkenissen tussen wetenschappelijke terminologie in verschillende talen
 • +

  leer je zelf een eenvoudige onderzoeksvraag formuleren en een wetenschappelijke beschrijving opstellen van een alledaags voorwerp of fenomeen
 • +

  ga je creatief/artistiek aan de slag met wetenschappen

BASISOPTIE - ECONOMIE & ORGANISATIE

Kies je de basisoptie Economie en organisatie dan kies je voor een richting die je perfect voorbereidt op Economische Wetenschappen (doorstroom – ASO) of Toerisme (doorstroom- en arbeidsmarkt – TSO) in de tweede graad.

Als je voor Economie & organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit.

ECONOMIE & ORGANISATIE?

 • +

  je leert over banken, winkels, toerisme, bedrijven …
 • +

  je leert kritisch kijken naar de wereld van kopen en verkopen en het gedrag van consumenten
 • +

  je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken
 • +

  je ontwikkelt je sociale en communicatieve vaardigheden

BASISOPTIE - MAATSCHAPPIJ & WELZIJN

Kies je de basisoptie Maatschappij en welzijn dan kies je voor een richting die je laat proeven van wat aan bod komt in de studierichtingen Humane wetenschappen (doorstroom – ASO) en Maatschappij en Welzijn (doorstroom- en arbeidsmarkt – TSO) in de tweede graad.

MAATSCHAPPIJ & WELZIJN?

 • +

  je bestudeert het belang van een persoonlijke en gezonde levensstijl
 • +

  je leert je eigen gedrag en dat van je medemensen beter begrijpen
 • +

  je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en fenomenen
 • +

  je ontwikkelt je sociale en communicatieve vaardigheden

BASISOPTIE - LATIJN

Heb je in het eerste jaar gekozen voor Latijn en wil je de taal, het dagelijkse leven en de mythen en de geschiedenis van de Romeinen nog beter leren kennen? Kies dan voor de basisoptie Latijn. Je krijgt je 5 uur Latijnse taal en cultuur.

Je leest nu al langere teksten over de klassieke helden en heldinnen en leert meer en meer verbanden leggen met woorden in de wetenschappen en de moderne talen. Ook boeiende uitstappen in het kader van cultuur staan op het programma.

INFOBROCHURE

Download onze infobrochure met daarin alle nuttige informatie over de eerste graad.

Wenst u liever een afgedrukt exemplaar? Kom er gerust eentje halen op onze school of mail naar humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65, 9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be