HOME

Zoeken

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 230 65 11

humaniora@nieuwenbosch.be

STUDIEAANBOD > TWEEDE GRAAD

HUMANE WETENSCHAPPEN

DOORSTROOMFINALITEIT (ASO)

Ben je communicatief en sociaal vaardig en wil je je eigen gedrag en dat van anderen te beter begrijpen?
Geniet je van kunst en cultuur en heb je een brede interesse in mens, maatschappij en actualiteit?

In de richting Humane Wetenschappen kan je je kritische geest en creativiteit zeker kwijt!

Waarom past deze richting bij jou?

Humane wetenschappen combineert een brede algemene vorming met de menswetenschappelijke vakken sociologie en psychologie, filosofie en kunstbeschouwing.

In het vak sociologie en psychologie focus je op de mens en zijn ontwikkeling. Je maakt kennis met verschillende sociologische en psychologische theorieën en begrippen. Je leert over persoonlijkheidsvorming, over hoe mensen zich gedragen en hoe ze communiceren en relaties aangaan met anderen.

Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven. Ook maak je kennis met een aantal belangrijke filosofische visies en stromingen.

In het vak kunstbeschouwing leer je alles over kunst: je leert kunst begrijpen en situeren in tijd en ruimte. Je verruimt je horizon door echt te leren kijken en luisteren naar kunst. Je leert ook verwoorden hoe je kunst ervaart.

HUMANE WETENSCHAPPEN

LEERJAAR
3
4
Kunstbeschouwing
2
1
Filosofie
1
2
Sociologie & psychologie
3
3
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Wiskunde
4
4
Engels
2+1*
2
Frans
4
4
Nederlands
4
4
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
Lichamelijke Opvoeding
2
2
Informatica
-
1
Maatschappij & Welzijn
1
1
TOTAAL AANTAL LESUREN
32
32

* Dit plusuur is een keuze van de school en wordt gebruikt om elke leerling maximale leerkansen te bieden: dit kan door extra uitdieping of door extra remediëring.

INFOBROCHURE

Download onze infobrochure met daarin alle nuttige informatie over de tweede en derde graad doorstroom-ASO.

Wenst u liever een afgedrukt exemplaar? Kom er gerust eentje halen op onze school of mail naar humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65, 9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be

Lange Violettestraat 65
9000 Gent

09 223 96 08

humaniora@nieuwenbosch.be