bannerPartnera.jpg

Ouderraad

leerlingenraad.jpg

LEERLINGENRAAD

Voorzitter

Felien De Cock (5 Economie)

Ondervoorzitter

Marijse Tratsaert (6 Toerisme)

OUDERRAAD

 
Kansen voor kinderen ... en voor ouders

De stap van de lagere naar de middelbare school is groot voor elke leerling. Als ouder volgt u uiteraard op de voet hoe uw dochter of zoon zich op Nieuwen Bosch ontwikkelt. De school zelf geeft u daar alle kansen toe: de deur van directie en leerkrachten staat altijd open en er zijn structurele contactgelegenheden zoals het oudercontact. Toch is er één groot verschil met de lagere school: er zijn minder 'spontane' contactmomenten. Zoon- of dochterlief gaat vaak alleen naar school waardoor voor veel ouders de betrokkenheid vermindert.

Uw stem telt mee

De ouderraad wil de betrokkenheid én de wisselwerking tussen school en ouders mee vormgeven. Geef ons uw mening, vraag onze raad. Wij willen luisteren, helpen en participatie heel concreet maken. De ouderraad heeft voortdurend nood aan ouders die willen meedenken of ouders die eens de handen uit de mouwen willen steken bij een activiteit. En engageert u zichzelf als actief lid, dan maakt u ons nog zo gelukkig. Omdat wij beseffen dat vandaag niet iedereen zich altijd kan vrijmaken om dit soort vrijwilligerswerk te doen, zijn wij blij met eender welke vorm van uw engagement!


Als de ouderraad u mag contacteren, gelieve uw gegevens via het onderstaande formulier te bezorgen aan het secretariaat.

 

 
Volgende vergaderingen

U bent van harte welkom op een van onze volgende vergaderingen. Deze gaan door op:

  • woensdag 15 februari 2017 om 20u

 

VERSLAGEN VERGADERINGEN

pdf  12 oktober 2016 
   
   
   

 

 

OUD-LEERLINGEN

 
Contact

oudleerlingen@nieuwenbosch.be

Lidgelden

Leden: € 15
Ereleden: € 25
Studenten: € 10

Rekeningnummer

IBAN BE46 2900 4540 7236
BIC GEBABEBB

 

Contactinformatie

Adres

Lange Violettestraat 65, 9000 Gent

Telefoon
+32 9 223 96 08
Email

humaniora@nieuwenbosch.be

Algemeen directeur

Dhr. Wim Danschutter

Adjunctdirecteur

Dhr. Ulrik De Roover

Laatste nieuws

Volgende activiteit

Geen evenementen

Contacteer ons